عنوان محصول : DVD و CD های آموزشی نورولوژی
دسته بندی : سی دی های آموزشی
رفرنس : طبق رفرنس دستیاری 95 وزارت بهداشت
تاریخ برگزاری : 1395/04/03
مدت زمان کلاس : 24 ساعت
استاد مدرس : دکتر سعید شاهبیگی
وضعیت : موجود
تعداد :محصولات مرتبط :