آدرس مؤسسه:

تهران، سید خندان، تقاطع شریعتی، ضلع شمال غربی، ساختمان 1000، بلوک 3 (پلاک 918)، واحد3

تلفن

22881161-2 (021)

فاکس

22881163 (021)

شماره حساب موسسه :

0104432208004 بانک ملی ( دکتر حسین رسولپناه )

شماره کارت : 6037997567424990 بانک ملی ( دکتر حسین رسولپناه )