دکتر رضا دانشمند

تاریخ تولد:1353

سوابق تحصیلی:دریافت دانشنامه تخصصی (بورد ) رشته روان پزشکی، 1385

دوره دستیاری روان پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران 85-1382

دوره دکترای عمومی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 77-1370

دریافت گواهی نامه تحصیلی (دیپلم) در رشته ریاضی فیزیک ، دبیرستان حکمت (ابن یمین)، مشهد 70-1366

آخرین مدرک تحصیلی: بورد رشته روان پزشکی

صادره از : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران